Menu

Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- Christiaens Elektro: de eigenaar van de website;
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- De content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die onderdeel uitmaken van de website van Christiaens Elektro. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door Christiaens Elektro met de grootst mogelijke zorg samengesteld voor informatieve doeleinden, doch, Christiaens Elektro aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Christiaens Elektro geeft geen garantie dat de website en de content vrij zijn van fouten, omissies, onnauwkeurigheden en dergelijke, of voldoet aan bepaalde kwaliteitscriteria.

4. Christiaens Elektro is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Christiaens Elektro te worden verzocht.